Referenssiasiakkaitamme ja hankkeitamme

Yksityistiet

Olemme olleet mukana perusparannushankkeissa, tehneet tieyksikkölaskelmia sekä toimineet mukana asiantuntijana eri hankkeissa.

Olemme olleet mukana lukuisissa teiden perusparannushankkeissa, tutustu TÄÄLLÄ!

Olemme laatineet useita tieyksikkölaskelmia tiekunnille, tutustu TÄÄLLÄ!

Etelä-Savon Yksityistiet kuntoon- projekti käynnistyi v. 2012. Laatutie Oy toimi projektin vetäjänä kouluttaen mm. tiekuntien edustajia sekä kuntien virka- ja luottamusmiehiä. Projekti päättyi kesäkuussa 2014.

Yksityisteiden hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostamisprojektit käynnistyvät vuoden 2016 alusta Rajupusu Leader- ja Mikkelin kaupungin alueilla. Hankkeet päättyivät v. 2017.

Uusi yksityistielaki 1.1.2019 – Lain valmistelutyöryhmän jäsen.

Tiekuntakoulutus (Skype) Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööreille vuonna 2019.

Yhdyskuntatekniikka

Yrittäjä Olli Miettisellä on yli 30 vuoden kokemus yhdyskuntatekniikan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Hän on koulutukseltaan rakennusmestari (1985), sekä -insinööri (1992).

Vuoden 2015 merkittävin valvontakohde oli Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuollon rakentaminen Mikkelin Heinälahdessa. Hankkeen kustannusarvio oli n. 2 M€ ja se valmistui 2015.

Hintsalanmäen vesihuollon rakentaminen käynnistyi v. 2016, Hanke valmistui kesällä 2017.

Koulutukset ja julkaisut

Olemme kouluttaneet kaupunkien, kuntien ja tiekuntien edustajia ja olleet mukana alan eri ammattilaisjulkaisuissa.

Vuonna 2016-18 olemme järjestäneet mm. koulutuksia kaupungeille ja tiekunnille. 

Vuonna 2018 aloitimme yhteisen tiekuntien koulutushankkeen valmistelun yhdessä
Tapio Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Liikenne-  ja viestintäministeriö.

Tutustu tarkemmin koulutusasiakkaisiimme TÄÄLLÄ!

Yrittäjä Olli Miettinen on toiminut asiantuntijana mm. seuraavissa julkaisuissa:

  • Yksityisteiden kunnossapito-ohje, Tieh 1999
  • Tielautakunnan käsikirja, Markku Fagerlund, Kuntaliitto 2002
  • Neuvontaopas venäläisille kiinteistönomistajille, Ruralia-Instituutti 2009
  • Yksityistielaki 2019

Perusparantaminen

Laatutie Oy on ollut mukana useissa eri perusparannushankkeissa, mm:

Tieyksiköinti

Laatutie Oy on laatinut tieyksiköintilaskelmia mm. seuraaville tiekunnille

Koulutukset

Laatutie Oy on kouluttanut useita eri kaupunkeja, kuntia ja tiekuntia, mm.

Olemme asiantuntijasi niin yksityistie- kuin yhdyskuntatekniikan hankkeissa, ota yhteyttä!