Yksityistieprojektien ja -hallinnoinnin asiantuntija

Ammattilainen kouluttamaan tai viemään projektisi maaliin

Laatutie Oy :n palvelut jaetaan kahteen toimialaan.

Yhdyskuntatekniikan toimiala sisältää rakennuttamispalvelut , konsultoinnin , hankkeiden suunnittelun ja valvonnan.

Yksityistietoimiala tarjoaa asiakkaillemme samat asiantuntijapalvelut kuin yhdyskuntatekniikan toimialakin. Olennainen osa palveluitamme ovat asiantuntija- ja koulutuspalvelut, joita tarjotaan valtakunnallisesti eri asiakasryhmille.

Toimialat

Yksityisteiden toimiala

Laatutie Oy on ollut mukana lukuisissa yksityisteiden perusparannushankkeissa  sekä laatinut tieyksikkölaskelmia tiekunnille.

Lisäksi yrittäjä Olli Miettinen on toiminut kouluttajana ja luennoitsijana lukuisissa ykstyistiealaan liittyvissä koulutustapahtumissa ympäri Suomea. Kohderyhminä ovat olleet mm. tiekuntien edustajat sekä kuntien luottamus- ja virkamiehet.

Yhdyskuntatekniikan toimiala

Yrittäjä Olli Miettisellä on yli 30 vuoden kokemus yhdyskuntatekniikan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Olemme asiantuntijasi niin yksityistie- kuin yhdyskuntatekniikan hankkeissa, ota yhteyttä!