Tietosuojalauseke ja evästekäytänteet

REKISTERINPITÄJÄN NIMI

laatutie Oy

Y-tunnus 2249457-4

Osoite: Brahenkatu 22 as 4

50100 Mikkeli

YHTEYDENOTOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Olli Miettinen

puhelin: 0400 898 090

sähköposti: etunimi.sukunimi@laatutie.fi

REKISTERIN NIMI

Laatutie Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Laatutie Oy:n myynninedistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Riippuen käyttötapauksesta on osa tiedoista pakollisia antaa käsittelyn käyttötarkoituksen täyttämiseksi.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)
  • Yrityksen tiedot jota henkilö edustaa. (nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme jäljempänä)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilön itse antamat tiedot verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa annetut tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Käytämme uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena niihin henkilötietoihin, jotka liittyvät sähköpostiosoitteeseen josta pyyntö on lähetetty, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

EVÄSTEET JA MUUT TUNNISTETIEDOT

Lomakkeilta lähetettyjen tietojesi lisäksi verkkopalvelussamme tallennetaan selaimeesi evästeitä evästekäytäntömme mukaisesti.

MARKKINOINTIESTO

Voit halutessasi asettaa sähköpostimarkkinointieston joko erillisellä pyynnöllä tai jokaisen Jiiri Asiantuntijapalveluiden sähköisen asiakasviestin mukana tulevalla linkillä.

KIRJEPOSTINA TOIMITETTAVA VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Mikäli haluatte estää eri valmistajilta tulevat mainosviestit, voitte tehdä sen suoraan valmistajan omaan rekisteriin, yhteystiedot valmistajan nettisivuilta. Laatutie Oy toimittaa omaa postia asiakasrekisteriinsä verrattain harvoin, keskimäärin noin kerran vuodessa. Postimme liittyvät asiakassuhteen hoitoon.

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ?

Mikäli henkilötietojen käsittelystä heräsi kysyttävää, ole meihin rohkeasti yhteydessä.

Olli Miettinen

puhelin: 0400 898 090

sähköposti: etunimi.sukunimi@laatutie.fi

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

EVÄSTEISTÄ YLEISESTI

Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka palvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi välttää evästeiden käytön, voit määrittää selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

SEURANTAEVÄSTEET

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

TOIMINNALLISET EVÄSTEET

Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka vaativat käyttäjän kirjautumisen tai muun tunnistautumisen vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä suorittaa uloskirjautumisen.